Show Summary Details

Page of

PRINTED FROM OXFORD HANDBOOKS ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a title in Oxford Handbooks Online for personal use (for details see Privacy Policy and Legal Notice).

date: 05 May 2021

(p. 1050) Name Index

(p. 1050) Name Index

Note: Includes all referenced authors.

Abdelal, R 763 n9
Abdolali, N 840
Aberbach, J D 263
Abraham, H 282
Abrams, S 251
Abreu, D 956
Acemoglu, D 603, 617, 629, 674 n1, 675, 678, 679, 682 n3, 685, 688, 690, 691, 716, 725, 740, 751
Acosta, A M 560
Adams, J 111
Adams, P 542
Ades, A 792
Adolph, C 607
Advisory Council for Interstate Relations (ACIR) 466
Aghion, P 99 n24, 1036
Aidt, T 455 n38
Alaminos, A 314
Alcalá, F 793
Alchian, A 17
Aldrich, J 37, 146 n7, 157, 209 n4, 450 n21, 606, 997 n2
Alexander, R D 961
Alexander the Great 20
Alford, J 579 n30
Allan, J 606
Allee, T L 873
Alm, J 466
Almond, G A 325, 709
Alston, L 636
Alt, J 152, 548, 550, 552, 559, 560, 729
Alter, K J 770
Alvarez, R M 644, 1017
Amin, Idi 698
Amin, M 893
Amorim Neto, O 145, 153
Amsden, A H 709
Anbarci, N 890
Anderson, B 778 n2, 859, 860
Anderson, C 578 n29
Anderson, J 741
Anderson, L 929
Andreoni, J 446 n11, 952
Andrews, J 146 n7, 1035
Annett, A 465
Ansolabehere, S 32 n5, 35 n7, 36, 45 n11, 46, 50, 95, 172 n24, 190, 191, 926
Aragones, E 926
Aranson, P 77 n10
Aristotle 778
Arrow, K J 103, 373, 405, 409, 413, 417, 419, 480, 526, 601, 900, 903, 904, 974, 975, 985, 986
Arthur, B 808
Asch, S 638
Ashenfelter, O A 770
Ashworth, S 52, 57 n11, 59
Asquith, H 687
Atkinson, A B 314 n4, 442 n1, 527
Aumann, R J 88, 89–90, 956
Austen‐Smith, D 52 n5, 66, 87–8, 165 n8, 167, 170 n17, 172 n27, 193 n20, 450 n21, 453, 611, 732, 904 n5, 904 n7, 906, 909 n12, 927, 933
Ausubel, L M 385
Autor, D 627
Axelrod, R 163–4, 711 n2, 714, 836, 890, 955
Azam, J‐P 716
Azrael, J R 699
Bagwell, Kyle 766, 767
Bailey, M 52, 248
Bailin, A 834
Baldwin, R E 762, 764 n10, 780 n6
Balla, S J 261, 263 n3
Bandyopadhyay, U 452
Banerjee, A 314 n4
Banks, J 66, 74, 75, 81–2, 165 n8, 167, 170 n17, 172 n27, 193 n20, 215 n8, 904 n5, 904 n7, 906, 908, 909 n12, 927
Bannon, A 865 n21
Baqir, R 453, 465, 631, 733, 859, 865
Barbanel, J B 425, 426, 427, 428
Barberà, S 383, 384, 1040, 1041
Bardhan, P 782 n13
Baron, D P 12, 32 n6, 85, 150, 157, 162, 164, 168–70, 172, 173, 187–8, 190, 362, 906, 921, 922
Barro, R J 569, 648, 693
Barry, Brian 290, 293, 296, 297, 306
Bartlett, R 717
Barton, Joe 531
Bates, R 697, 711, 714 n3, 715, 757 n1, 767, 856, 860, 861, 894
Batista, Fulgencio 698, 702
Battigalli, P 1036, 1043 n10
(p. 1051) Bauer, R A 759
Baum, M A 693, 873
Baumol, W J 538
Bawn, K 154, 215 n8, 260, 261, 263, 613, 732
Bearce, D 592
Beblawi, H 716
Becht, M 724
Beck, N 554, 835
Becker, G S 455, 951, 985 n4
Beckert, J 937
Bednar, J 359
Beer, C 876
Beer, S H 304
Ben Zion, U 12
Bénabou, R 314 n3, 604, 951
Bénabou, R 604
Bendor, J 260, 266, 268
Benhabib, J 314–16, 325
Bennett, D S 836, 871, 872, 873, 876
Benoit, K 138
Beramendi, P 366
Berg, J 959
Berger, H 801
Bergstrom, T C 448
Berl, J 920
Berle, Adolph 304, 305, 1014
Berleson, Bernard 40
Berliant, M 486 n16, 498
Berlin, I 374, 379
Bernhard, M 659
Bernhard, W 264 n5, 593
Bernheim, B D 450, 912
Bernstein, M H 212
Bertrand, J 88
Besley, T 37, 81, 132, 323, 362, 446 n10, 448 n16, 450, 456, 553, 607, 730, 908, 1019
Bester, H 888
Bewley, T 481 n4
Bhaskar, V 956
Bickel, A M 208
Biddle, S 873
Bienen, H 664
Bikhchandani, S 385, 929
Binder, S 134, 146, 157, 184, 204
Bingham Powell, G 725, 729
Binmore, K 171 n20
Bismarck, Otto von 609
Black, D 103, 182, 224, 448, 553, 900 n2, 903, 907, 984, 985, 986, 996–7
Blackorby, C 408, 413, 417, 418, 420, 422
Blackstone, W 342 n1, 1043
Blackwell, D 421
Blair, Tony 129
Blais, A 550, 560, 726
Blake, D 550, 560
Blank, R 624, 627
Blau, F 627
Blau, J 419
Blinder, A 571 n13
Bloch, F 892
Bloch, M 711
Blondel, J 126
Blum, L 638
Boadway, R 457
Boehm, C 952, 961
Bohte, J 262, 263
Boix, C 103, 315 n5, 365, 605 n1, 617, 646, 648, 865 n19
Bolton, P 22, 365, 724, 779, 790, 791
Bonchek, M 1044
Bonfield, A E 214
Borcherding, T F 448
Bordignon, M 467, 779, 789 n28
Bossert, W 376, 413, 420, 422
Boucher, R L 211
Boudreau, C 277
Boulding, K E 781
Bourdieu, Pierre 938, 941, 942
Bowen, H R 448, 486 n16, 985
Bowen, W G 538
Bowler, S 115, 126 n5
Bowles, S 952, 953, 956 n1, 960, 961, 963
Boyd, R 19 n22, 963
Brady, D W 182, 224, 228, 247, 252 n15
Brady, G L 527
Brady, H 33, 35, 44
Brams, S 107 n8, 396, 397, 404, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432
Brandenburger, A M 978
Brass, P R 864
Bratton, M 657, 660
Braumoeller, B F 872
Brennan, G 290, 330 n1, 331 n2, 332 n4, 336, 340 n6, 360, 363, 455 n41, 505, 613, 984 n2
Brenner, R 688
Breton, A 951
Breuilly, J 856
Brito, D 888
Brock, W A 762
Brooker, P 696
Brooks, C 999
Brooks, R S 865 n19
Brown, D E 961
Browne, E C 165, 172 n22, 173
Broz, J L 589, 593
Brueckner, J 360, 503 n2
Brusco, S 779, 789 n28
Bruszt, L 314, 661
Bryce, J 319
Buchanan, J 8, 149 n13, 154, 321, 330 n1, 343, 360, 363, 454 n34, 454 n35, 455, 505, 527, 534, 613, 711, 780, 789 n28, 951, 981, 984 n2, 986 n5, 990 n7, 991, 997
Bucovetsky, S 511
Budge, I 137
Bueno de Mesquita, B 22, 695, 699, 831, 832–3, 836, 839, 841, 842, 844, 845, 846, 847, 848, 870, 871, 872, 873
Buetler, M 457
Bunce, V 664 n6
Burbank, S 281
Burgoon, B 825
Burke, Edmund 303
Burke, M 952
Burrow, J 313
Burt, R 940
Bush, George W 295, 302, 304
Cain, B 32 n5
Cairncross, F 739
Caldeira, G A 211
Caldwell, B 539
Calhoun, John C 305, 307, 1045
Callaghy, T 658
Callander, S 929 n15
Calles, Plutarco Elias 703
Callon, M 939
Calmfors, L 644
Calro, E 363
Calvert, R L 9, 15 n15, 45, 71, 79–80, 321, 322, 553, 1034, 1035 n2, 1047
Camerer, C 922, 957
Cameron, C 51, 130, 203 n2, 204, 211, 244, 245, 247, 249, 282 n8
Cameron, D 605 n1, 648
Campa, J 594
Campaore, Blaise 698
Campbell, A 31 n3, 153, 238
Campbell, S H 840
Campos, N E 697
Canavan, C 592
Canes‐Wrone, B 244, 250, 252, 269
Caporaso, J A 758 n2
Cardoso, F H 760 n5
Careaga, M 363, 465
Carey, J M 112, 142 n1, 612, 728
Cargill, T F 12 n10
Carlsen, F 558
Carneiro, R L 717 n4
Carothers, T 663, 664
Carroll, R 147, 148, 149, 155
Carrubba, C J 172 n25
Casas Pardo, J 332 n4
Case, A 730
Casella, A 779, 933
Caselli, F 862
Cassing, J H 762
Castles, F G 366–7, 613
Cave, Richard 762
Cederman, L‐E 769, 865 n20
Centeno, M A 716
Central Intelligence Agency 530
Cetinyan, R 863
Chan, S 873
Chandra, K 323, 324 n20, 853 n1, 861, 862, 865 n19
Chang, E C C 550, 559, 728
Chang, K 204, 248
Chappell, H W 214 n7, 252 n13, 575 n18
Chaudry, K A 716
Checchi, D 634
Chehabi, H E 694, 698
Chen, Y 454, 1045, 1046
Chernick, H 452 n26
Chhibber, P 367
Chiang Kai‐shek 701
Chiou, F‐Y 183, 184, 238
Chiozza, G 836, 839, 872
Choi, J K 961
Choung, J L 315 n5
Chowdhury, A R 549
Christensen, T 834
Chrystal, K A 548
Chua, A 715
Chwe, M 890
Ciccone, A 793
Claeys, E R 342 n1
Clark, D H 872, 873
Clark, W R 546, 550, 552, 555, 560, 593, 607
Clarke, E 487 n17
Clausewitz, Carl von 770
Cleveland, Grover 295 n5
Coase, R H 989
Coate, S 15, 37, 41–2, 46, 52, 57, 81, 98, 132, 323, 362, 448 n16, 450, 456, 553, 607, 908, 1019
Cohen, A 531
Cohen, B J 590
Cohen, G 124 n4, 548 n2, 549, 556, 607, 644
Cohen, J E 250
Cohen, L 280
Coleman, J S 709
Coleman, W J 862
Collier, K E 924
Collier, P 716, 857–8, 865
Collini, S 313
Colomer, J 103, 659
Colson, E 708
Condorcet, Marquis de 103, 319
Congleton, R 452 n26, 455 n41
Conley, J 481 n7
Conley, P H 247 n6
Conlin, M 41–2
Conquest, R 699
Conway, John L 427
Cook, T E 152
Cooper, R N 759
Cooter, R D 454 n34
Coppedge, M 560
Corsetti, G 560, 594
Corwin, E S 243
Corzine, Jon 61
Coser, L 315, 863
Cotta, M 126
Coughlin, P 74 n8, 92 n14, 93 n14, 94 n18, 449 n18, 450, 454, 997 n2, 1018 n6
Cover, A 204, 211
Cowhey, P F 765
Crafts, N F R 747 n6
Crampton, E 340 n6
Crawford, S E S 1032 n1
Crawford, V 909 n13, 912
Cremer, H 502 n1
Crémer, J 184, 185–6, 365–6
Crepaz, M M L 613
Crescenzi, M J C 845
Crisp, B 281
Crombez, C 230 n7
Crouzet, F 718 n5
(p. 1053) Cukierman, A 546
Cusack, T 550, 555 n6, 606, 617
Czelusta, J 705
Dagan, N 779
Dahl, R A 208, 299, 302, 681, 778 n2
Dahrendorf, R 663
Dalton, Russell 30 n1
Damasio, Antonio 962
Damgaard, E 153
Dasgupta, P 316
d'Aspremont, C 412, 414, 415, 417, 421, 494, 1028 n12
David, P A 749, 809, 812
Davis, D R 818, 820, 848, 873
Davis, K C 214
Davis, O 65 n1, 66, 900, 997, 998
Dawes, R M 958
de Figueiredo, Rui J P 46, 215 n8, 216 n9, 260–1, 264 n4, 359, 474, 782 n13, 863, 1038
de Haan, J 473
de Jasay, A 982 n1
de Palma, A 88
de Viti de Marco, A 984 n3
Deacon, R T 448
Deb, R 376, 386
Debreu, G 65, 1021 n7
deFiguereido, J 46
Dehousse, R 808
Dekel, E 928
Dell, F 314 n4
DeLong, J B 530
Delors, Jacques 803, 804
DeMeyer, F 417
Denzau, A T 6, 225, 229, 997 n2
Derby, Lord 686
Derthick, M 201
Desch, M C 869
Deschamps, R 414, 420, 421
Deutsch, K W 859, 860
DeWitt, J R 261
Dexter, A 759
Di Mauro, F 741
Di Palma, G 659
Diamond, J 740
Diamond, L 657 n2
Dianga, J W 716
Díaz, Porfirio 702
Diaz‐Cayeros, A 364, 367
Dickhaut, J 959
Diermeier, D 123, 124, 150, 157, 162 n2, 165, 168, 170 n16, 171 n21, 172, 173, 174, 175, 176, 181 n3, 189, 906, 909 n12, 922
DiMaggio, P 939, 940, 941, 945
Dingell, John 228
Dion, D 146, 149, 157
Dion, S 550, 560
Disraeli, Benjamin 687
Dixit, A 92, 93 n14, 94 n18, 95, 96–7, 362, 417, 450, 609–10
Domingo, P 281, 282
Donaldson, D 408, 413, 417, 418, 420, 422
Döring, H 145, 156, 157
Dorussen, H 450 n19
Downs, A 13, 29–30, 38, 64, 67, 70, 110, 304, 324, 449, 553, 566, 569, 575, 579 n32, 839, 900, 911, 951, 1011, 1013–14
Downs, G 832, 846, 1036, 1043 n9, 1045
Drazen, A 446 n12, 526, 546, 548, 550, 557, 559, 566 n1, 734
Drèze, J H 781 n7
Driffill, J 644
Druckman, J N 181 n3
Duby, G 717
Duggan, J 72, 74, 75, 77, 78, 80–1, 81–2, 170 n17
Duranton, G 745 n4
Dutta, B 376
Duvalier, François 698
Duvalier, Jean Claude 698
Duverger, M 103, 106, 108 n10, 110, 472, 732
Easley, D 99 n24
Easterbrook, Frank 974
Easterly, W 465, 631, 782 n14, 847, 859, 865
Easton, S T 165
Eavey, C 921
Eckstein, H 103
Economist 525, 530 n5
Edelman, P H 432
Edgeworth, F Y 442
Edley, C 278 n6
Edwards, G C 243
Ehlers, L 385
Eibl‐Eibesfeldt, I 961
Eichenberger, R 780 n5
Eichengreen, B 466, 467, 524, 590, 592
Eisenhower, Dwight D 135, 576 n24
Ekiert, G 662
Elgie, R 134
Elkins, Z 763 n9
Ellickson, R C 332
Ellingsen, T 779
Ellis, C J 558
Elman, C 834
Elster, J 659
Eltis, D 683
Ely, J C 956
Enelow, J M 450 n19, 998, 1018 n6
Engels, Friedrich 625, 634, 635
Engerman, S L 624, 633, 747
Epstein, D 211, 214–15, 258–60, 262
Epstein, L 130, 282
Epstein, R A 342 n1, 345, 347, 351
Erard, B 952
Eraslan, H 170 n17, 171 n20, 175, 176, 181 n3, 909 n12
Erikson, R S 35 n7, 43, 575 n19, 926
Ertman, T 688
Eskelund, J S 465
Eskridge, W 274, 275, 276, 283 n9
Esping‐Andersen, G 604, 608–9, 647, 648, 649
Esteban, J M 882 n1
Estevez‐Abe, M 616, 651, 819
Ethier, W J 745
Evans, C L 152
Evans, E J 686
Evans, P 270, 708, 937
Even, S 427 n2
(p. 1054) Eyerman, J 875
Eytan, Z 12
Fair, R 34, 548, 567–8
Faith, R L 789 n28
Fajnzylber, P 632
Faletto, E 760 n5
Falleti, T 363
Fan, K 65
Farrant, A 340 n6
Farrell, D 126 n5
Fasiani, M 984 n3
Fatas, A 466, 467
Fatton, R 658, 663
Faust, J 558
Faust, K 939
Fearon, J D 322, 324 n18, 719, 767, 771, 832, 836, 839, 841, 853, 854, 857, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 870, 874, 890
Feaver, P D 872
Feddersen, T 16 n16, 123, 150, 157, 170 n18, 912, 933
Feenstra, R C 452 n27
Fehr, E 957, 959
Feinman, G M 717
Feinstein, J S 779, 952
Feld, L P 465
Feld, S 997 n2
Feldman, S 579 n30
Fenno, R F 8
Ferejohn, J 6, 32 n5, 81, 85, 150, 157, 162, 168–70, 181, 187–8, 217–18, 247, 250 n8, 274, 275, 278, 281, 282, 362, 566 n3, 569, 570 n9, 900, 921, 922
Fernandez, R 1036
Fernandez‐Arias, E 465, 467
Ferrie, J 636
Ferris, S J 452 n26
Fey, M 72, 80–1, 925, 929 n15
Figueiredo, A C 145
Filippov, M 359, 364
Filson, D 872, 875, 876
Findlay, R 779, 792 n34, 893
Finer, S 633, 681
Fiorina, M 32 n5, 35 n7, 134, 251, 569 n8, 570 n11, 579 n30, 900, 917, 918–19, 920, 929
Fish, M S 663, 865 n19
Fishburn, P 396, 397, 398, 404, 432
Fisher, L 202
Fishlow, A 709
Fisman, R 702
Fleurbaey, M 376
Fligstein, N 937, 942
Flood, R 533
Fogel, R W 683
Fong, C M 952
Ford, H J 243
Fordham, B O 873
Forsythe, R 925
Fox, R G 860
Franchino, F 263
Frank, Andre Gunder 760
Frank, R H 962
Frank, Thomas 524
Franklin, M 172 n22
Franzese, R J 547 n1, 548, 549, 550, 552, 555 n6, 556, 557 n9, 559, 560, 604, 607, 645
Fréchette, G R 172 n24, 922
Fredriksson, P G 452 n27
Frendreis, J P 165, 172 n22, 173
Frey, B S 559, 766 n13, 780 n5
Frickey, P 274
Frieden, J A 589, 592, 594, 605, 618, 762, 764, 806
Friedman, B 281
Friedman, D 18, 19 n22, 21 n25, 779, 792, 794, 961
Friedman, M 643
Friedman, Thomas 757, 770
Frye, T 659
Fudenberg, D 249 n7, 710, 905 n9, 955, 956
Fujita, M 739 n1, 746 n5, 784 n23
Fukuyama, F 539
Fuller, L 208
Furtado, C 760 n5
Gabel, M 807
Gaertner, W 376
Gagnon, V P 863
Gailmard, S 215 n8, 260, 266
Galasso, V 456
Gallagher, M 105, 122 n2, 552
Galor, O 629
Gamson, W A 172
Ganev, V I 662
Gardenfors, P 376
Garfinkel, M R 533, 558, 882 n1, 891, 892
Garman, C 364, 367
Garrard, J 687
Garrett, E 274
Garrett, G 603, 605, 615, 644, 645, 648, 765, 802, 805, 1017
Garry, J 138
Gärtner, M 566 n1
Gartner, S S 872, 873
Gartzke, E 833, 875
Gawande, K 452
Geddes, B 107, 108, 659, 694
Gellman, A 933
Gellner, E 856, 859, 860
Gelpi, C 872, 873
Gely, R 275
Gerard‐Varet, L 494
Gerber, Alan 45, 46, 61 n14
Gerber, E 925
Gevers, L 412, 414, 415, 417, 420, 421, 1028 n12
Ghezzi, P 592, 594
Giacomi, L 716
Giannetti, D 138
Giavazzi, F 592
Gibbard, A 383, 403
Gibler, D 875
Gibson, E 363
Gilardi, F 264
Gilbert, F 718
Gillespie, W I 452 n29
Gilligan, T 10–11, 143, 529
Gilpin, R 759 n3, 760 n4, 761, 836
Gintis, H 19 n22, 952, 953, 956 n1, 960, 961, 963
Girardin, L 865 n20
(p. 1055) Girshick, M 421
Gladstone, W E 687
Glaeser, E 604, 610–11, 630, 631, 632, 634, 636, 638, 792, 975
Glaser, C 832
Glazer, A 444 n6, 558
Gleditsch, K S 315 n5, 833, 875, 876
Gleiber, D W 165, 173
Gleich, H 473, 474
Glicksberg, I 65
Gluckman, M 709, 711
Goemans, H 833, 836, 839, 845, 870, 872
Goeree, J 929, 932
Goldberg, L S 594
Goldberg, P K 452
Goldberger, A 579
Golden, M 728
Golder, M 554 n5
Golder, S 554 n5
Goldin, C 626
Goldstein, J 760, 767 n16
Goldstein, M 467
Goldstone, J 715
Goldthorpe, J 604
Gomberg, A 699–700
Gómez, Juan Vicente 698, 701
Gonzalez, F M 885
Goodhart, L M 550, 559
Goodin, R 409
Goodman, R P 448
Gordon, S 446 n10
Gore, Al 295
Gottschalk, P 634
Gourevitch, Peter 762, 764
Gowa, J 759, 761, 834, 869
Goyal, S 779
Gramlich, E 360
Granato, J 325
Granovetter, Mark 938–9, 940
Green, A 142 n1
Green, Donald 39, 45
Green, J 375, 380, 385, 480 n2, 485 n14, 487 n17, 489 n21
Greene, J P 1006
Greif, A 711, 714 n3, 715, 894, 951
Grey, Earl 686
Grieco, J M 834, 873
Grier, K 214 n7
Griesdorf, M 872
Griffin, J 409
Griliches, Z 579
Grilli, V 734
Grisanti, A 466, 473
Grofman, B 103, 105 n6, 110, 111, 113 n23, 115, 449 n18, 606 n2, 997 n2
Groseclose, T 10, 133, 230 n7, 234, 244, 247, 926
Grossman, G M 12–13, 50–1, 85, 450, 762, 763, 781, 826
Grossman, H I 792 n34, 882 n1, 893
Groves, T 487 n17, 489 n22
Grumm, J G 103
Grzymala‐Busse, A 661, 662, 663
Guarnaschelli, S 927, 928
Gugerty, M K 865
Gul, F 384
Gurr, T R 857 n8
Gustavus Adolphus 719–20
Güth, W 957, 958
Haake, C‐J 428 n4
Haas, E 802
Haavelmo, T 882 n1
Haber, S 695, 698, 700, 701, 702, 704, 705
Hagevi, M 155
Haggard, S 364, 367, 657, 663 n4, 716, 760
Hall, P A 612 n12, 614, 645, 650, 709, 1032 n1
Hall, R E 527
Hallerberg, M 466, 469, 471, 472, 473, 474, 554 n5, 560, 652, 734
Hamilton, Alexander 281, 282, 283, 292, 358
Hamilton, J T 261, 574 n16
Hamilton, W 955
Hamlin, A 290, 331 n2, 336, 340 n6
Hammond, P 412, 421
Hammond, T H 187, 244 n3
Hampton, Jean 292 n2
Hanby, V J 104, 105
Hand, Learned 40
Hanratty, M 624, 627
Hansen, J M 41
Hanson, G 742 n3, 820 n9
Hanson, S 662
Hanssen, F A 269
Hansson, I 80, 81 n13
Harberger, Arnold 447–8
Harden, I 464, 465, 473, 614
Hardin, G 380
Hardin, R 291, 292, 294 n4, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 321
Harding, S 952
Harding, W 638
Harrigan, J 741
Harris, C 742
Harrison, Benjamin 295 n5
Harsanyi, John 41, 422, 454 n33, 909 n13, 956
Hart, R A 875
Hassard, J 939
Havrilesky 214 n7
Hayek, F von 360, 539, 945, 1046
Hayes, Rutherford B 295 n5
Heckelman, J C 558–9
Hefeker, C 592
Hegre, H 715
Heller, W B 151, 152, 190
Helliwell, J 741
Hellman, J 663
Hellwig, T 578 n29
Helpman, E 12–13, 50–1, 85, 450, 735, 762, 763, 826
Helsley, R W 751 n9
Henderson, E A 872
Henderson, J V 745, 750
Henning, C H 156
Henrich, J 952
Herbst, J 664
Herodotus 319
Herreiner, D 432 n9
Herron, M C 252
(p. 1056) Hertzendorf, M N 59 n13
Herzberg, R 920, 1045
Hettich, W 450, 452, 452 n26, 453, 454 n36, 455, 527 n3
Hibbing, J R 304, 579 n30
Hibbs, Douglas 535, 546, 548, 553–4, 567 n5, 570 n11, 575 n18, 576, 577, 578 n27, 581 n36, 583 n39, 606, 607 n5, 644
Hicks, A M 560, 606
Hicks, M 717
Hines, J R 1025, 1026
Hinich, M 66, 74, 75, 77 n10, 449 n18, 900, 999, 1018 n6
Hirschman, A O 512, 744
Hirshleifer, J 17, 770, 781, 882, 883 n2, 929, 962
Hiscox, Michael 764, 819, 824, 825, 826–7
Hitler, Adolf 20, 702
Hiwatari, N 826
Hix, S 137
Hobbes, Thomas 290, 293, 297, 298–9, 300, 305, 713
Hobsbawn, E 778 n2
Hochman, H M 446 n11
Hoeffler, A 857–8, 865
Hoffman, D 662
Hoffman, Philip 719 n6
Hoffmann, S 801
Holmberg, S 114 n26
Holmes, O W 344, 352–3, 1043–4
Holmes, S 660
Holmstrom, B 491 n28
Holt, C 929, 932
Holtz‐Bacha, C 50 n1
Hopfensitz, A 961
Horn, M J 260
Horowitz, D 322, 853 n1, 856, 859, 860 n14, 862, 864, 865
Hortala‐Vallve, R 933
Hotelling, H 64, 70, 88, 449, 553, 900, 1011, 1013
Hotte, L 452
Howard, R M 261, 269
Howell, W 218, 244, 250, 261 n1, 873
Huber, E 604, 606, 613, 649
Huber, John 123, 142 n1, 146, 149, 215–16, 260, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 446 n10
Humboldt, Wilhelm von 306
Hume, David 291, 292, 297, 306, 307
Hummels, D J 742
Humphreys, M 323
Hung, A 928
Huntington, S 657, 658, 659, 664 n8, 694
Hurwicz, L 480, 489 n21
Hussein, Saddam 699, 700, 844
Hutchcroft, P D 698
Hutchison, M 12 n10
Huth, P K 873
Hyams, P 717
Ichino, A 634
Ikenberry, G J 762 n7
Imbeau, L 554
Ingberman, D 154
Inglehart, R 325
Ingram, P 939
Inman, R 154, 360, 362, 453, 780 n3
Intriligator, M 888
Ireland, M J 873
Irons, J 558
Isaac, R M 921
Isard, P 533
Ito, T 549
Iversen, T 605, 606, 607, 613, 616, 617, 645, 646, 647, 648, 649, 651, 733, 819, 826
Iyengar, Shanto 43, 45, 50
Jackman, R W 115 n28
Jackson, M 81, 384, 386, 1040, 1041
Jacobi, T 204, 211
Jacobs, J 745
Jacobs, L R 252
Jacobson, G 32 n5, 45, 46
Jaggers, K 633
James, Scott 768
James II 678
Jefferson, Thomas 292
Jepperson, R 945
Johansson, E 95, 96
Johnson, G E 770
Johnson, Lyndon B 576 n24
Johnson, S 629, 674 n1, 678, 679, 685, 688, 691, 740, 751
Jones, C 152 n14
Jones, M 364, 427 n1, 429 n5, 466, 473
Jones, R W 819 n8
Jones Luong, P 660, 663, 664
Jöreskog, K 579
Jowitt, K 658
Kadane, J 997 n2
Kadera, K M 845
Kagel, J H 172 n24, 922
Kahler, M 767 n16, 770
Kahn, L 627
Kahneman, D 959
Kaid, L L 50 n1
Kalandrakis, T 170 n18
Kalyvas, S 864
Kandori, M 956
Kang, D 708
Kaplan, T R 432 n9
Karl, T L 657, 704, 715
Katz, L 624, 627
Katz, R 113 n24, 126 n5
Katzenstein, P 604, 605 n1, 762 n7, 765
Kaufman, R R 657, 663 n4
Kaufmann, C 857, 876
Kautsky, K 638
Kayser, M A 124 n4
Keach, W R 252 n13
Keech, W R 214 n7
Keefer, P 693, 697, 1005
Keen, M 505, 517
Kehoe, P J 517
Keith, L C 841
Keller, W 741
Kelley, S 252 n15
Kelly, N J 606
Kennedy, S 466
Kenny, L W 452 n26
(p. 1057) Keohane, R 645, 708, 710, 759, 762, 767, 801, 832, 836
Kernell, S 250
Key, V O 43
Keynes, John Maynard 516, 539
Khagram, S 634
Khaldun, Ibn 885
Kiefer, N 99 n24
Kiewiet, D R 47 n14, 202, 215 n8, 244, 466, 579
Kihlstrom, R E 51 n4
Kilgour, D M 428 n4
Kilson, M 657
Kim, M 882 n1
Kim, W 831, 837
Kim Il Sung 699, 700
Kim Jong Il 699, 700
Kinder, D 47 n14, 579
Kindleberger, Charles 759, 761, 762
King, D R 432 n9
King, G 165, 835
King, R G 700
Kinsella, D 875
Kirchgänssner, G 453 n32, 465, 571 n13
Kirchsteiger, G 959
Kitschelt, H 606, 660
Klamler, C 427 n1
Klare, M T 716
Klaus, B 385
Klein, M W 558, 594
Kliemt, Hartmut 335
Knack, S 693, 697, 1005
Knetsch, J L 959
Knight, J 282
Knott, J H 244 n3
Kohl, Helmut 540
Kollman, K 367
Konrad, K A 894
Kontopoulos, Y 465, 560, 733
Kopits, G 466
Kopstein, J 662
Koremenos, B 767 n16
Kormendi, R 571 n12, 920
Kornhauser, L A 322
Korpi, W 604
Kotsogiannis, C 505
Kramer, G 81, 90, 165, 548, 566–7, 575, 579, 582–3, 608, 997 n2, 1023
Krasner, S D 761, 762, 767, 808, 836
Krehbiel, K 6, 7, 10–11, 30 n2, 130, 133, 143, 151, 162 n2, 168, 170 n16, 182, 203 n2, 217 n10, 224, 227 n6, 228, 230 n7, 238, 244, 247, 252 n15, 529
Krippner, G 939
Krueger, A O 446 n9, 627
Krugman, P R 739 n1, 743, 745, 746 n5, 819 n8, 822 n14, 823
Kugler, J 832, 836
Kunicova, J 728
Kuran, Timur 1007
Kurland, P H 1040 n6, 1042 n8, 1043
Kurz, M 88, 89–90
Kurzer, P 645, 648
Kuznets, S 87, 626
Kwon, H Y 606
Kydd, A 863, 864
Kydland, F 516, 532
La Porta, R 782 n14
Laakso, M 106–7
Lacina, B 858
Ladha, K 928 n13
Laffont, J J 385, 487 n17, 489 n21
Lai, B 875, 876
Laitin, D 323 n17, 719, 853, 856, 857, 858, 859 n10, 860, 863, 864, 865
Lake, D A 693, 761, 762 n7, 763 n8, 768, 769, 770, 842, 873
Lalman, D 831, 832, 836
Lamari, M 554
Lambertini, L 557 n9
Lamounier, B 315
Lancaster, C 542
Landes, D S 530
Landes, W 281
Lang, S 686
Lange, P 605, 615, 644, 645, 805, 1017
Lao‐Araya, K 473
Lardeyret, G 659
Larocca, R 252 n14
Laslier, J F 376
Lassen, D 729
Laussel, D 75
Laver, Michael 6, 122 n2, 126, 128, 129, 136, 138, 146 n7, 150, 151, 162, 164, 165 n7, 166–8, 172 n22, 174 n29, 552, 606, 616 n16
Lavergne, R P 762
Law, J 939
Lazarsfeld, Paul 40
Lazear, E P 253
Le Breton, M 21, 75, 779, 788
Leamer, E 742 n3
Leblang, D 325, 593, 594, 873
Lederman, D 632
Ledyard, J 39, 74, 489 n22, 492 n30, 493 n31, 494, 495, 496, 498, 910, 911, 932, 958
Lee, S J 686
Lee, W 452, 452 n28, 1016, 1026
Lee Kuan Yew 698
Leeds, B A 873, 874, 875
Leibfried, S 366–7, 613, 804
Leibowitz, S 809
Lemke, D 832, 836
Leonard, D K 683
Lerner, D 657
Lerner, R 1040 n6, 1042 n8
Leroux, J 386
Levi, Margaret 709 n1, 718, 873
Levine, D K 955, 956
Levine, D P 758 n2, 930
Levine, R 700, 782 n14, 865
Levitsky, S 664 n6
Levitt, S D 32 n5, 50 n1, 59, 60
Levy, G 132, 451
Levy, J 833
Lewis, D 244, 261 n1, 269–70
Lewis, P H 698, 703
Lewis‐Beck, M 548, 566 n1, 578 n29, 579 n30
(p. 1058) Lijphart, A 103, 107, 182, 183, 472, 732
Limongi, F 145, 315 n5, 657 n1
Lin, T‐M 450 n19
Lindahl, Eric 442, 454 n35
Lindbeck, A 74, 92 n14, 93 n16, 94–5, 450 n19, 1018 n6
Lindert, P 455, 604, 605, 687
Linz, J 659, 663 n4, 679 n2, 694, 698
Lipset, S M 315, 316, 625, 634, 657, 685, 690
Lipson, C 767 n16
Litvack, J 465
Lizzeri, A 468, 731
Lloyd George, D 687
Lo, Andrew 999
Loayza, N 632
Lobell, S E 771
Locke, John 31, 293, 297, 306, 308 n15, 342
Lockwood, B 362
Lohmann, S 98, 528, 530, 533, 535, 541
Lomasky, L 331 n2, 984 n2
Lomborg, B 525
London, T R 873
Londregan, J B 92, 93 n14, 94 n18, 95, 96–7, 156, 362, 548, 551, 568 n6, 574, 609–10, 697
Long, S B 873
Loosemore, J 104, 105
Louch, H 940
Love, J 944
Loveman, B 1046, 1047
Lowi, T J 528, 609
Lowry, R 152
Lucas, R E 644, 749, 818
Luebbert, G M 657
Lupia, A 124, 173, 215 n8, 278, 304, 529
Luttmer, E 630, 952
Ma, J 385
McAfee, R P 481 n5
Macaulay, S 944
Macaulay, Thomas 313
McCabe, K 959
McCarty, N 188–90, 244, 245 n4, 247, 251, 260, 267, 268
McCloskey, R G 208
McCubbins, M D 6, 9–10, 15 n15, 93 n14, 95, 96, 125, 132, 133, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 183, 202, 203, 203 n3, 209 n4, 213, 214, 215 n8, 217 n10, 228–9, 230–2, 234, 238, 244, 257, 274, 277, 278, 279, 304, 997 n2
MacDonald, S E 33, 35
MacGaffey, J 716
McGann, A J 606 n3
McGillivray, Fiona 826
McGregor, R R 214 n7
McGuire, M 894
Machiavelli, N 982
MacIntyre, A 765
Mackay, R 225, 229, 997 n2
MacKay, R J 6
McKelvey, R 15 n15, 44, 88, 135, 149, 155, 156, 163, 186–7, 379, 448, 449 n18, 454, 489 n23, 832, 900, 904, 905 n8, 907, 918, 919, 920, 921 n9, 922, 923, 927, 928, 997 n2
McKenna, M 338
McKeown, T J 762
Mackey, S 698
Mackie, G 308
McKinnon, R I 645
Mackintosh, James 313
Mackuen, M 43, 575 n19
McLean, I 900
McLennan, A 99 n24
McNeil, W 718
McNollgast 275, 278, 279, 280 n7, 282, 283
McPhee, William 40
MacRay, D 617
McVickar 638
Maddison, A 685
Madison, James 31, 291, 307, 308, 309, 313, 357, 1040, 1043
Madsen, H 548
Magaloni, B 281, 694, 703
Magee, S P 762, 763–4
Maggi, G 452, 1036, 1043 n10
Mahdavy, H 716
Mahdi, N Q 952
Mair, P 122 n2, 552
Majone, G 808
Malath, G 496 n40
Maltzman, F 152, 204, 210
Mani, A 550
Manin, Bernard 304, 725
Mankiw, N G 571 n12
Mansfield, E 834, 872, 873
Mantzavinos, C 1032
Mao Tse‐tung 699, 700
Maoz, Z 839, 840
Marceau, N 446 n12
March, J G 212
Marchand, M 517
Marcos, Ferdinand 698, 701
Marcus, J 717
Mares, I 604, 615, 617, 618, 647, 648 n3
Margo, R A 626
Margolis, S 809
Marier, P 469
Marini, R M 760 n5
Marion, N P 594
Marks, B A 6, 209, 210 n5, 217 n10, 275
Marlow, M 360
Marshall, A 744–5
Marshall, J 1044
Marshall, M 633
Marshall, W J 8–9, 143, 154, 362
Martin, J L 941
Martin, L L 710, 767, 804, 805
Martin, L W 155, 164 n5, 171 n21
Marx, Karl 3, 87, 313, 718 n5
Marx, L M 498
Masciandaro, D 734
Mas‐Colell, A 375, 380, 480 n2, 485 n14
Maskin, E 381, 415, 421, 710, 955, 956
Massicotte, L 726
Massó, J 384
Mastanduno, M 762 n7
Masuyama, M 153
(p. 1059) Matsusaka, J G 465
Matsushima, H 956
Matthews, S A 244, 246, 251, 498
Maurer, A 695, 698, 699, 700, 701, 702, 705
May, K O 904
Mayda, A M 815, 824
Mayer, T 536
Mayhew, D 8, 225
Means, G C 304, 305, 1014
Mearsheimer, J J 869
Meciar, Vladimir 662
Meek, C 872
Meernik, J 873
Meguire, P 571 n12
Mehlum, H 882 n1
Meirowitz, A 151, 238, 260, 266, 268, 933
Meissner, C M 589
Meltzer, A H 85, 86–7, 98, 313, 448, 546, 604, 631
Meltzer Commission 542
Mendoza, J 792 n34
Menger, C 945
Merlo, A 165 n6, 170 n17, 171, 171 n20, 172, 173, 174, 175, 176, 181 n3, 909 n12
Merrill, S 111, 277, 449 n18
Mershon, C 165 n7
Mesnard, A 716
Messner, M 1037
Meyer, J 945
Michelman, F I 351
Mieszkowski, P M 448 n15
Miguel, E 865, 865 n21
Mihov, I 467
Milesi‐Ferretti, G M 468, 469, 630, 640, 731
Milgrom, P 51 n4, 385, 951, 956
Mill, J S 306, 315
Mill, James 313 n1
Millar, J 466
Miller, Arthur 304
Miller, G J 187, 244, 450, 921, 928 n13
Miller, N R 905 n8, 908, 997 n2
Miller, R A 873
Mills, C W 212
Milner, H 645, 762, 767, 826–7, 1042, 1043, 1045
Milnor, J 421
Milošević, Slobodan 662
Mirabeau 565
Miranda, C 698, 703
Mirrlees, J A 442 n1
Mitch, D 687
Mitra, M 385
Mizruchi, M 940
Mo, J 224 n3
Moav, O 629
Mobutu Sese Seko 698
Moe, T M 212, 213–14, 244, 257, 260, 446 n10
Moene, K O 604, 647, 882 n1, 951
Molander, P 473, 474
Molyneux, R 999
Money, J 122 n1, 145, 180 n1, 181, 182 n4
Mongin, P 422
Monnet, Jean 803, 804
Monroe, K 566 n1
Montesquieu, Charles Secondat de 307, 357, 358, 778–9
Moore 624
Moore, B 609, 657, 684, 952
Moore, C 694
Moore, J 386
Moran, M J 201, 213, 263
Moraski, B 204, 244, 248
Moravcsik, A 802, 805, 807
Morelli, M 171, 172, 922
Moreno, E 281
Morgan, T C 840
Morgenstern, O 900, 903
Morris, I L 214 n7
Morris, S 98
Morrow, J D 831, 833, 837
Morton, R 51, 922, 925, 928
Moselle, B 894
Moses, J 645
Motyl, A 658, 662, 663 n4
Moulin, H 377, 384, 385, 386, 425, 429 n6
Mueller, D 340 n6, 446 n9, 452 n30, 454 n33, 454 n34, 526, 566 n1, 578 n28
Mueller, J 857
Muench, T 481 n7
Mugabe, Robert 678, 698
Mukand, S 550
Mundell, R A 645, 764, 769
Munger, M 449 n18, 998
Murdoch, J C 781 n8
Murillo, M V 664 n6
Murphy, K 624, 627
Musgrave, R 359 n1, 441, 442 n2
Muthoo, A 157, 889
Myerson, R 92, 189, 480, 491 n28, 495, 729, 905 n9, 909 n12, 910, 911, 925
Myrdal, G 744
Nacif, B 224 n3
Nadeau, R 578 n29
Nakamura, K 380
Nalebuff, B J 978
Nannestad, P 566 n1
Napoleon I 20
Nash, J 65 n1, 903
Nee, V 939, 945, 946
Neme, A 384
Neto, O A 613
Neustadt, Richard 242, 243
New York Times 531, 818 n7
Niemi, R 578 n29
Niou, E 831, 834–5
Niskanen, W 212, 446 n10, 455 n40
Nitzan, S 74 n8, 449 n18, 450, 454
Nixon, D 163 n3, 261, 269
Nixon, Richard M 135, 576 n24, 759
Noh, S J 893
Nokken, T P 204
Noll, R 214, 257, 278
Nordhaus, William 534, 546, 547, 572
Norris, P 115
Novak, W J 342 n1
Nugent, J B 697
Nurmi, H 391, 393, 404
Nye, J S 710, 759, 832
Nye, J V 768 n17
Oates, Wallace 359, 360, 502 n1, 781 n10
Oatley, T 646
Obara, I 956
Obinger, H 366–7, 613
O'Brien, P K 685
Obstfeld, M 819 n8, 822 n14
Ochs, J 762
O'Donnell, G 659, 663, 664 n6, 664 n8, 694
Offe, C 659
O'Gorman, F 686
Oh, S 533
O'Halloran, S 214–15, 258–60, 262
Ok, E 951
O'Loughlin, J 657
Olson, M 22, 39, 42, 85, 98, 263, 380, 446 n7, 528, 530, 532, 609, 697, 781 n8, 894, 975
Olszewski, W 386
O'Mahony, A 764, 769
Oneal, J 870, 873, 876
O'Neill, K 366
Oppenheimer, J 928 n13
Oppenheimer, S 740
Ordeshook, P 15 n15, 40, 41, 44, 66, 74, 77 n10, 359, 364, 613, 831, 834–5, 900, 911, 920, 921 n9, 923, 924, 997 n2, 998, 1045, 1046
Organski, A F K 832, 836
O'Rourke, K 818
Ortuño‐Ortin, I 1015
Osborne, M 81, 132, 323, 450, 607, 908, 1019
Ostrom, E 447 n13, 952, 1032 n1
Ostroy, J M 385
Ottaway, M 694
Pacek, A 578 n29, 581 n36
Pachón, M 147, 148, 149, 155
Pagan, A 582 n38
Pagano, M 592
Page, B 30 n1, 43, 44
Page, T 278
Pahre, R 761
Paldam, M 554, 566 n1, 578 n28
Palfrey, T R 36, 184, 185–6, 365, 366, 492 n30, 493 n31, 494, 495, 496, 498, 900 n3, 910, 911, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 932, 933
Palma, G 760
Palmer, G 841, 873, 875
Palmer, H 578 n29
Panizza, U 366, 792
Pantaleoni, M 441–2
Pápai, S 385
Park, J H 549
Parks, R 997 n2
Partell, P J 841, 875
Pattanaik, P K 376
Patty, J 77, 449 n18, 454
Pauly, M 780 n4
Paz, A 427 n2
Peacock, A 441
Pearce, D 956
Peceny, M 876
Pedersen, E F 558
Peltzman, S 212 n6, 570 n11, 730, 767
Perot, Ross 61
Perotti, R 465, 468, 560, 604, 630, 648, 731, 733, 734
Persico, N 468, 731
Persson, T 88, 115 n27, 154, 360, 362, 452, 464, 468, 469, 526, 607, 612, 613, 630, 631, 724, 725, 727, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 826, 909 n12, 1017
Pesendorfer, W 16 n16, 912
Pesenti, P 594
Peters, H 384
Peterson, E 427
Petny, F 554
Petron, A 405
Pettit, P 332 n4
Pevehouse, J 873, 876
Pfahler, M 215
Phillips, A W 644
Piccione, M 928, 956
Pickering, J 873
Pierson, P 609, 613, 617, 649, 804, 808, 809
Pigou, A C 442
Piketty, T 98, 99, 314 n4, 627, 640
Pikhurko, O 427
Pinckney, Charles 1040, 1043
Pincus, J J 762
Pinochet, Augusto 844
Pinto, P M 764
Plato 20, 778, 982
Platt, G 33
Plott, C 69, 417, 900, 904, 915–16, 917, 918–19, 920, 921, 925, 928
Poe, S C 841
Pol Pot 699
Polak, B 894
Polanyi, K 615 n13, 938, 940, 948
Polborn, M K 1037
Pollack, M A 811
Polsby, N W 1035
Pommerehne, W 465
Pomper, G M 552
Pontusson, J 605, 606, 615 n14
Pool, I de S 759
Poole, K 33, 136, 184 n6, 233 n14, 697, 997 n2
Pope, J 251
Popkin, S L 304
Porter, M E 744
Portes, R 741
Posner, D N 856, 860, 861, 865
Posner, R 281
Postlewaite, A 481 n4, 496 n40
Poterba, J 154, 467
Potoski, M 261, 262 n2
Potters, J 51, 54 n9
Potthof, R F 428 n4
Powell, B 607
Powell, G B 559, 578, 579, 582
Powell, W 941, 945
Prat, A 15, 46, 51, 53, 54 n7, 56, 60
Prebisch, R 760 n5
Preeg, E H 759
Prescott, E 516, 532
Preuss, U K 659
Profeta, P 452 n26, 456
Prunier, G 860
Przeworski, A 312, 314–16, 319 n10, 319 n11, 320, 325, 326, 603, 611, 644, 657 n1, 658, 664 n8, 697, 698, 705, 725, 865 n19
Puga, D 745 n4, 748, 749 n7
Puppe, C 432 n9
Putin, Vladimir 662
Putnam, R H 684, 767, 832
Qian, Y 630
Quade, Q L 659
Quah, D T 748
Quinlivan, J T 876
Quirk, P J 201
Rabinowitz, G 33, 35
Rabushka, A 322, 527, 858, 865
Radcliff, B 578 n29, 581 n36
Rae, Douglas 103
Ragin, C 613
Raith, M G 428 n4
Rakove, J 1006 n3, 1038
Ramsey, F P 442
Ramseyer, J M 766
Rasch, B E 149
Rauch, J 270
Rawaswamy, R 646 n2
Rawls, John 290–1, 292, 294, 296, 301–2, 303, 306, 330, 434 n11, 1035–6
Ray, D 882 n1, 892
Razin, A 467
Razo, A 695, 698, 700, 701, 702, 705
Razzolini, L 376, 386
Reagan, Ronald 203–4, 280, 638
Redding, S 742
Reed, S R 115
Reed, W 872, 873
Regan, P M 873
Reid, J P 304, 1006
Reidl, A 959
Reilly, B 104
Reilly, D 662
Reiter, D 771 n18, 844, 871, 872, 873, 875, 876
Remington, T F 148
Remmer, K L 694
Reno, W 716
Reschovsky, A 452 n26
Rey, H 741
Reyaud, Hervé 973
Reynolds, A 104
Rich, B 542
Richard, S F 85, 86–7, 98, 313, 448, 604, 631
Richards, John 767
Richie, R 305 n12
Rietz, T 925
Riezman, R 933
Riker, William 40, 41, 89 n9, 130, 182, 359, 362–3, 363–4, 367, 368, 446 n8, 603, 610, 839, 860, 900, 907, 997 n2, 1010 n1, 1032, 1036, 1037, 1040, 1041
Ringer, F 687
Riordan, M H 51 n4
Rioux, J‐S 872
Riquetti, Honoré Gabriel 565
Ritschl, A 801
Robbins, J 466
Robbins, L 988
Roberts, J 51 n4, 481, 491
Roberts, K 415, 417, 421
Robertson, J M 425, 427
Robinson, J 603, 617, 629, 674 n1, 678, 679, 685, 688, 690, 691, 705, 716, 740, 751, 839, 842
Rocke, D 701, 832, 839, 1036, 1043 n9, 1045
Rodden, J 362–3, 364, 465, 613
Rodriguez, D 274, 275, 276, 277, 278 n4, 280 n7
Rodrik, D 581 n36, 582, 604, 631, 639, 648, 765, 815, 824, 1017, 1036
Röell, A 724
Roemer, J 71, 72 n3, 80, 81, 85, 87, 376, 451, 452, 452 n28, 553, 610, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1023, 1024, 1026, 1028 n12
Rogers, B 929
Rogers, J 184, 192, 193, 446 n11
Rogoff, K 526–7, 533, 534, 546, 548 n3, 558, 572
Rogowski, R 617, 618, 764, 765, 771
Rohde, D W 157
Roland, G 22, 154, 365, 452, 464, 729, 732, 733, 734, 779, 790, 791, 909 n12
Romer, P 648
Romer, T 125, 155, 203 n3, 226 n4, 230 n7, 448, 604, 921, 1027
Roosevelt, Franklin D 273, 304
Root, H 839
Roozendaal, P van 171 n21
Rose, A 592, 807
Rose, G 831, 834–5
Rose, R 552
Rose Ackerman, S 728
Rosenbluth, F 154, 612, 613, 616 n15, 766
Rosenbluth, N 732
Rosenburg, G N 208
Rosendorff, B P 1042, 1043, 1045
Rosenstone, S 41
Rosenthal, H 33, 125, 136, 155, 184 n6, 203 n3, 226 n4, 230 n7, 233 n14, 548, 551, 556, 557, 568 n6, 574, 578 n27, 900 n3, 921, 930, 932, 997 n2
Rosenthal, J‐L 718, 719 n6
Rosenthal, S S 749 n8
Ross, G 803
Ross, M 604, 683, 704, 715
Rostagno, M 468, 630, 731
Roth, A 385, 922, 957
Rothenberg, L 183, 184, 238, 444 n6
Rothschild, M 99 n24
Roubini, N 124 n4, 465, 548 n2, 549, 556, 557, 560, 594, 607, 644, 734
Rousseau, D L 873
Rousseau, Jean Jacques 357, 358
Rowan, B 945
(p. 1062) Rowe, D M 771
Rowthorn, R 646 n2
Rubinfeld, D 360, 362, 453, 751 n9, 780 n3
Rubinstein, A 607 n6, 912, 921
Rudalevige, A 244
Rueben, K 467
Rueda, D 615 n14
Ruggie, J G 765
Russell, P 281, 282
Russett, B M 839, 840, 870, 873, 875, 876
Rustichini, A 316 n9, 634
Rutherford, T 452, 452 n30, 456
Rutten, A 1006 n3
Saari, D G 391, 392, 393, 396, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 900
Sacerdote, B 636, 975
Sachs, J D 465, 548 n2, 560, 716, 734, 740
Sadka, E 467
Saez, E 314 n4, 627
Sahlins, M D 711, 719
Saijo, T 386
Sait, E M 1032, 1033
Sala, B J 204
Salanié, B 444 n6
Sambanis, N 858
Samuels, D J 131 n7
Samuelson, P A 442, 480, 759, 764, 814, 819 n8, 900, 986
Sanchez‐Pages, S 892
Sandler, T 766 n13, 882 n1
Sanguinetti, P 364, 466, 473
Sargent, T 644
Sarkees, M 875
Sato, M 457 n42
Satterthwaite, M 403, 480
Savage, L L 973
Savioz, M R 465
Scalia, Antonin 346
Scanlon, T M 293–4, 296
Scarf, H 385
Schattschneider, E E 759, 762
Scheinkman, J 632, 975
Scheve, K F 820 n9, 824
Scheve, T 556 n7
Schickler, E 224
Schlesinger, J 606
Schmidtchen, D 780 n3
Schmittberger, R 958
Schmitter, P 604, 657, 659, 664 n8
Schneider, F 559
Schofield, N 129, 135, 149, 162, 163 n3, 172 n22, 187, 448, 450, 450 n21, 489 n23, 606, 832, 900, 904, 918
Schotter, A 1034
Schram, A 930
Schroeder, C H 261
Schubert, G 211
Schuessler, A 41 n8, 331 n2
Schultz, C 52
Schultz, K A 832, 839, 841, 873, 874, 875
Schummer, J 384
Schumpeter, Joseph 304, 453, 771
Schwartz, T 213, 214, 279, 905 n8
Schwat, B 958
Schweizer, U 770
Schweller, R L 832
Scotchmer, S 780 n3
Scott, J C 952
Scruggs, L 606
Seabright, P 464
Searle, J R 312
Segal, J 204, 208, 210, 211, 281
Segura, G 872
Sekiguchi, T 956
Seldon, A 527
Selfridge, John L 427
Sellers, M N S 342 n1
Selten, R 171 n19
Selznick, P 212
Sen, A 316, 376, 405, 408, 409, 417, 418, 419, 532, 943
Sened, I 163 n3
Serizawa, S 384, 386
Shadbegian, R J 467
Shambayati, H 716
Shannon, M L 845
Shapiro, Ian 39
Shapiro, M 214, 280, 571 n12
Shapiro, R 30 n1, 43, 44, 252
Shapley, L 189, 385
Shariq, S 1032
Shaw, M 148
Sheffrin, S 558
Shenker, S 385, 386
Shepsle, K A 6, 7 n6, 8, 11, 126, 128, 129, 135, 136, 146 n7, 150, 151, 157, 162, 164, 165, 166–8, 174 n29, 225, 226 n4, 260, 322, 447 n13, 528, 616 n16, 858, 865, 997 n2, 998, 1018, 1032, 1033, 1037 n3, 1041, 1042, 1044, 1047
Shi, M 559
Shibata, H 455 n40
Shin, T 942
Shipan, C 6, 142 n1, 181, 204, 215–16, 217–18, 244, 247, 248, 250 n8, 260, 262, 263, 268, 269, 278, 446 n10
Shishido, H 427 n2
Shleifer, A 630, 632
Shotts, K W 252
Shoven, J B 448 n15
Shubik, M 189
Shugart, M 103, 107, 109 n15, 112, 131 n7, 142 n1, 281, 472, 612, 728, 732
Shugart, W 452 n26
Shvetsova, O 130, 282, 359, 364, 613
Siavelis, P 145
Sibert, A 526–7, 534, 546, 572
Sidney, Algernon 303, 306
Sigelman, L 152
Signorino, C 836
Silvestre, J 1026
Simmons, B 589, 592, 645, 710, 763 n9, 833
Simon, H 212, 961, 971
Simon, J 314
Simpser, A 694, 703
Singh, N 18, 19 n22, 961
Singh, S 711, 714 n3, 715, 894
Sinn, H W 647
(p. 1063) Siverson, R M 839, 844, 872
Skach, C 659
Skaperdas, S 444 n5, 781, 882 n1, 883 n2, 885 n5, 886, 890, 891, 892, 893, 894
Skidmore, M 466
Skilling, D 469
Skocpol, T 718
Slantchev, B 871, 872
Slaughter, A‐M 767 n16
Slaughter, M J 820 n9, 824
Slezkine, Y 854
Slivinski, A 81, 132, 323, 450, 607, 908, 1019
Sloof, R 51, 54 n9, 56
Slutsky, S 997 n2
Smart, M 446 n12
Smelser, N 938
Smith, A 12, 124 n4
Smith, Adam 3, 306, 549, 836, 839, 847, 870, 872, 876
Smith, Al 635
Smith, S 148
Smith, Vernon 915, 916, 919
Smithies, A 900
Snidal, D 761, 767 n16, 834
Sniderman, P 33, 35, 44
Snyder, J 10, 32 n5, 35 n7, 36, 38, 46, 90, 95, 132, 133, 190, 191, 234, 248, 252 n15, 608, 715, 771, 834, 872, 873, 876, 926, 1023
Snyder, S K 204, 205, 206, 214 n7, 244
Sobel, J 909 n13, 912
Sokoloff, K L 624, 633, 747
Solingen, E 771
Sombart, Werner 625, 634
Somogyvári, I 148
Somoza, Anastasio 698, 701–2
Sonbeyran, R 892
Sönmez, T 385
Sonnemans, J 930
Sorauf, F J 46 n13
Soskice, D 607, 613, 614, 615, 616, 617, 647, 650, 651, 652, 709, 733, 819, 826
Soto, H de 716
Sotomayor, M 385
Spaeth, H J 208, 281
Spector, L 393, 394
Spence, A M 909 n13, 912
Spence, D B 261
Spiller, P 210, 215 n8, 275, 278, 283 n9
Spitzer, M 280
Spolaore, E 21, 634, 769, 779, 780, 781, 782 n15, 784 n19, 786, 788 n27, 789 n28, 790 n30, 792, 793, 794, 795
Sprague, J 611
Spriggs, J F 210, 269
Sprumont, Y 377, 383, 384
Sraffa, P 88, 101
Staal, K 779
Stacchetti, E 384, 956
Staiger, Robert 766, 767
Stalin, J 699, 700
Stam, A 836, 844, 870, 871, 872, 873, 875, 876
Stark, D 661
Starr, H 657
Stearns, Maxwell 974
Stegmaier, M 566 n1
Stein, E 363, 465, 466, 467, 473, 592, 594
Stepan, A 659, 663 n4, 679 n2
Stephens, J D 604, 606, 613, 649
Stephenson, M 282 n8
Stern, J 952
Stevenson, J 686
Stevenson, R 124, 164 n5, 165, 173 n28, 175, 176
Stewart, C H 35 n7, 1046
Stewart, R 277
Stienlet, G 473
Stigler, G 212 n6, 455 n39, 512, 517–18, 575, 767, 985 n4
Stiglitz, J E 442 n1, 527, 750, 766
Stimson, James 43, 575 n19
Stinchcombe, A 945
Stock, J 571 n12
Stockman, David 203
Stokes, Donald 32, 35
Stokes, G 530 n5
Stokes, S C 315 n5, 607 n4, 725
Stolper, Wolfgang 759, 764, 814
Storcken, T 384
Story, Joseph 1040, 1043 n10
Strange, W C 749 n8
Stratmann, T 60, 452 n30
Strauch, R R 466, 467, 472, 473, 474
Strauss, D A 349
Strauss, S 683
Stroessner, Alfredo 703
Strom, K 123, 124, 128, 129, 162, 164, 165, 171, 173, 174, 175, 732
Strömberg, D 728, 731
Stromquist, W 426
Stuart, C 80, 81 n13
Sturm, J‐E 473
Su, F E 427, 428 n4
Sugden, R 376
Suijs, J 385
Suleiman, R 932
Summerhill, W R 697, 747, 748
Sundaram, R 81
Sunkel, O 760 n5
Sunstein, C R 349
Suny, R G 854
Suppes, P 414
Suzuki, M 575 n18
Suzumura, K 376
Svenson, P 153
Svensson, J 559
Svensson, L 385
Swank, D H 560, 606
Swedberg, R 938, 948
Swenson, P 603, 604, 605, 617, 618, 648 n3
Syropoulos, C 885 n5, 886, 890, 893
Szakaly, K 466
Taagepera, R 103, 105, 106–7, 109 n15, 110, 472, 732
Tabarrok, A 393, 394, 397
Tabellini, G 88, 115 n27, 154, 360, 362, 452, 464, 468, 469, 526, 607, 612, 613, 630, 631, 724, 725, 727, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 826, 909 n12, 1017
Tammen, R 832, 836
Tarar, A 767
Tarrow, S 688
Tate, N 841
Tawney, R H 688
Taylor, A D 425, 426, 427, 429, 431
Taylor, M 711, 955
Taylor, R 612 n12, 1032 n1
Thaler, R 957, 959, 1025, 1026
Thatcher, Margaret 127, 129
Theiss‐Morse, E 304
Thelen, K 617, 618
Thies, M 155, 181 n3, 612
Thisse, J 739 n1, 784 n23
Thoma, M A 558
Thomas, R P 685, 709, 719
Thompson, E P 688
Thompson, J A 152
Thompson, M R 698
Thomson, E A 794 n36
Thomson, W 377
Thucydides 831
Ticchi, D 733, 826
Tiebout, C 22, 360, 512, 780
Tietz, R 957
Tiller, E 210, 283 n9
Tillman, E 873
Ting, M 38, 132, 190, 191, 268
Tirole, J 249 n7, 905 n9, 1036, 1039
Tocqueville, Alexis de 302 n11, 634
Tollison, R 951
Toma, M 452 n26
Tommasi, M 364, 466, 473, 592
Tomz, M 556 n7
Torvik, R 705, 882 n1
Trebbi, F 469, 727, 729, 730, 1036
Treisman, D 359, 361
Triffin, Robert 759
Trivers, Robert 954–5
Trujillo, Rafael 698, 701
Truman, Harry S 576 n24
Tsebelis, G 122 n1, 145, 150, 152, 153, 180 n1, 181, 182 n4, 187, 559, 560, 734, 1036
Tufte, E R 105, 546, 548, 549, 553, 559, 642, 644, 652, 778 n2
Tullock, G 8, 22, 149 n13, 154, 321, 330 n1, 343, 446 n9, 448, 454 n34, 527, 694, 696, 699, 711, 781, 951, 991, 997
Turtis, R L 698
Uebelmesser, S 456
Urbiztondo, S 215 n8
USA Today 524 n1
Usher, D 450 n20, 451 n23
Vail, L 856
Välimäki, J 956
van Creveld, M L 718, 982 n1
van de Walle, N 657, 660, 663 n4
van der Stel, H 384
van Newenhizen, J 396
van Wincoop, E 741
van Winden, F 51, 54 n9
Vanberg, C 57 n10
Vanberg, G 155, 171 n21
Vanden Bergh, R G 216 n9
Vansina, J 717 n4
Varshney, A 951
Vasquez, J 834
Vatikiotis, M 698
Veall, M R 314 n4
Veitch, J M 678
Velasco, A 465, 734
Venables, A J 739 n1, 741, 742, 744, 745, 746 n5, 747 n6, 748, 749 n7, 750, 780 n6
Verba, S 325
Verdier, D 763 n9
Verdier, T 705, 842
Vermilyea, T 214 n7
Vickrey, W 487 n17
Victor, J N 211
Vindigni, A 733, 826
Viner, J 780 n6
Vinhas de Souza, L 554 n5
Vlaicu, R 170 n16
Vohra, R 892
Volden, C 172 n25, 182, 224, 228, 247, 252 n15, 261–2, 263, 267
Volgy, T 834
Volij, O 779
Vollarth, D 629
von Hagen, J 154, 464, 465, 466, 467, 471, 472, 473, 474, 614, 734
von Neumann, J 900, 903
Wacquant, L 941
Wacziarg, R 779, 781 n7, 793, 794
Wagner, R E 534
Wagner, R H 863 n16
Wahlbeck, P J 210–11
Wałęsa, Lech 659, 661
Walker, M 480, 489 n21
Wallace, N 644
Wallenstein, A W E von 719–20
Waller, C J 535
Wallerstein, I 751
Wallerstein, M 603, 604, 611, 615 n14, 644, 647, 951
Wallis, John 1003 n1
Walsh, C 533
Walter, B F 863, 864
Waltz, K 832, 833, 834, 835
Wantchekon, L 704
Warneryd, K 888
Warwick, P 123, 165, 171, 172 n24
Wasserman, S 939
Waterman, R W 263
Watson, M 571 n12
Wattenberg, M 113
Wawro, G J 224
Way, L 664 n7
Webb, W A 425, 427
Weber, E 628
Weber, E J 856, 860
Weber, Max 265, 628, 944, 948
Weber, S 21, 779, 788
Weibull, J 74, 92 n14, 93 n16, 94–5, 450 n19, 1018 n6
Weingast, B R 6, 7 n6, 8–9, 11, 89, 135, 143, 151, 154, 201, 204, 205, 206, 213, 214, 215 n8, 225, 226 n4, 244, 248, 257, 263, 274, 275, 276, 277, 280 n7, 299, 321, 324 n21, 359, 360, 362, 363, 447 n13, 465, 528, 613, 617, 630, 675, 678, 685, 697, 709, 747, 748, 782 n13, 863, 951, 956, 998, 1003 n1, 1006 n3, 1038, 1046
Weinstein, D E 818, 820
Welch, I 929
Werner, S 833, 848, 872, 873, 875, 876
Wessels, B 114 n26
Weymark, J 417, 418, 422
Whalley, J 448 n15, 766 n14
Whateley, Thomas 304
Whinston, M D 450, 480 n2, 485 n14, 912
Whinstone, A 375, 380
Whitford, A B 270
Whitten, G D 559, 578, 579, 582
Wibbels, E 361, 469, 614, 617
Wicksell, Knut 442, 453, 454, 989, 990–1
Widener, J 657, 658 n3
Wiessner, P 952
Wildasin, David 87, 502 n1, 516
Wildavsky, A 202, 474
Williams, K C 924, 928
Williamson, J G 515, 818
Williamson, O E 301, 614, 761
Willis, E 364, 367
Wilson, C 171, 172
Wilson, Harold 565
Wilson, J D 502 n1, 511
Wilson, J Q 201, 213
Wilson, Rick 920
Wilson, W 243
Winch, D 313
Winer, S L 448, 450, 452, 452 n26, 453, 454 n36, 455, 456, 527 n3
Winstanley, Gerrard 306
Winter, E 171 n19
Wintrobe, R 446 n10, 695
Wittman, D 10, 14 n14, 15, 16, 22, 36, 37, 71, 80, 110 n18, 158, 304, 455, 455 n40, 456, 529, 553, 606, 779, 781, 782, 787, 794, 795 n38, 863 n16, 882 n1, 951, 998
Woglom, G 467
Wolff, E R 711
Wolff, G 466
Wolfram, C D 32 n5
Wood, B D 262, 263
Wood, E J 952
Wood, G 181
Wood, G S 303, 304, 342 n1
Woods, N 261
Woodward, C V 630
Wooley, J 550
Woon, Jon 234 n16, 238
Wren, A 646, 647, 648, 649
Wright, G 35 n7, 705
Wright, J R 211, 261
Wright, Sewell 579 n31
Xu, Y 376
Yarbrough, Beth 761
Yarbrough, Robert 761
Yeltsin, Boris 662
Yläoutinen, S 473
Yoshinaka, A 578 n29
You, J 634
Young, C 856
Young, H P 425, 429 n6
Young, L 762
Young, P 952
Zakaria, F 715
Zax, J S 360
Zeckhauser, R 781 n8
Zellner, A 579
Zeng, D‐Z 427 n2, 428 n4
Zeng, L 835
Zodrow, G 448 n15
Zorn, C J W 211
Zukin, S 938
Zwicker, W S 426, 427